Szkolenie

Szkolenie

Prawo Pracy w 2019 roku.

Prawo Pracy w 2019 roku

Nowe prawa i obowiązki z uwzględnieniem zmian
kodeksu pracy w zakresie ochrony danych
osobowych (RODO), od maja 2019 roku.

Nowe prawa i obowiązki z uwzględnieniem zmian
kodeksu pracy w zakresie ochrony danych
osobowych (RODO), od maja 2019 roku.

Opis szkolenia Program szkoleniaZapisz się

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyczekiwane przepisy, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany do kodeksu pracy, czy też ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami.

W trakcie szkolenia trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne. Wyjaśnią wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany poparte zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) obowiązujące od 4 maja 2019 r. i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy.

  • Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.

  • Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.

  • Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków.

  • Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r. – co każdy pracodawca współpracujący ze związkami zawodowymi wiedzieć powinien.

  • Pracownicze Plany Kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.

Cena szkolenia obejmuje:

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Lunch

oraz serwis kawowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.